Avsnitt 4 – Fred på jorden och ledarskap i det stora och det lilla

Avsnitt 4 – Fred på jorden och ledarskap i det stora och det lilla by Grefberg & Gyllenhammar