66: Favorit i repris: Vi pratar pengar, cash och stålar!

66: Favorit i repris: Vi pratar pengar, cash och stålar! by Grefberg & Gyllenhammar