63: Glassiga ytor och verklighetens kontrast

63: Glassiga ytor och verklighetens kontrast by Grefberg & Gyllenhammar