Om Anne Grefberg

Min inriktning som psykolog är den positiva, den starka och utvecklande, den coachande och lyftande. Det finns tillräckligt med element i våra liv som har motsatt momentum för oss, som trycker ned, förminskar, tillintetgör, överskuggar och förlöjligar.

Därför är jag en stark advokat för motsatsen, i sann beteendevetenskaplig anda. En snabb analys av beteendeöverskott och beteendeunderskott ger den inte förvånande bilden av att de allra flesta av oss har ett överskott av negativ bedömning från oss själva och andra – och ett underskott av positiv.

Om man bara kan växla balansen med några få procent ger det en fantastisk utväxling på vilka konstruktiva beteenden som plötsligt blir mer frekventa: mot, kraft, energi, flexibilitet, ledarskap (av sig själv – eller andra), fokus, livsglädje, optimism, empati… listan kan göras lång.